konsulentkarma.no

Tips oss!

Hvorfor ha en "svarteliste" for konsulenthus?


Å ha et register for konsulentselskaper som tilbyr internship til studenter, for så å si dem opp før arbeidsperioden begynner, er viktig for å beskytte studentenes fremtid og integritet.

Når studenter aksepterer en internshipavtale, organiserer de ofte livet og hverdagen sitt rundt denne nye muligheten – fra å avslå andre jobbtilbud til å planlegge bosted nær arbeidsstedet. En siste-liten avlysning setter dem i en vanskelig og usikker situasjon, ofte med begrensede alternativer for erstatningsjobber. De økonomiske konsekvensene er store for enkelte, da slike inntekter er kritiske for mange studenter.

Registeret fungerer som et viktig verktøy for å holde selskaper ansvarlige for deres handlinger og bidrar til å sikre et mer transparent og rettferdig arbeidsmarked for studenter.

Vi ønsker å bidra til å fremme transparens og ansvarlighet i næringslivet. Ved å offentliggjøre informasjon om enkelte selskapers praksis, kan studenter gjøre mer informerte valg om hvor de ønsker å investere sin tid og karriereambisjoner. En slik liste sender også et klart signal til selskapene om at uetisk oppførsel har reelle konsekvenser, og motiverer dem til å forbedre sine forretningsmetoder.

Når det er sagt forstår vi at det er krevende tider å drive selskap i, særlig for de mindre selskapene. Samtidig er det viktig med åpenhet og forutsigbarhet ovenfor studentene. Den tapte inntekten og erfaringen sitter tungt i studenthjertene, særlig når det kommer så sent. Vi er ikke ute etter å ta noen, men vi er ute etter å skape debatt og positiv endring for alle.

Synes du det er litt mye? Har du innspill? Hjelp oss bli bedre! Vi kan finne bedre løsninger sammen.

Kontakt oss:
Anders Rodem: anders.rodem@gmail.com
Mikkel Svartveit: hei@mikkelsvartveit.com

© 2024 Konsulentkarma.no